خدمات

دینامیک سیالاتی محاسباتی

دینامیک سیالاتی محاسباتی نرم افزارهای محاسباتی جریان سیال - جامد: این کدها برای شبیه سازی فرآیندهای شامل جریانهای واکنشی و غیر واکنشی سیال -جامد مورد استفاده قرار می گیرند. کدهای این نرم افزارها تماما توسط تیم توسعه کد مرکز به صورت موازی ایجاد شده اند و در نتیجه امکان سفارشی سازی نرم افزارها جهت فرآیندهای خاص وجود دارد

شبیه سازی فرآیندی

شبیه سازی فرآیندهای خاص: کدهای سفارشی و اختصاصی جهت شبیه سازی واحدهای خاص و پیچیده در نرم افزارهای فرآیندی صنایع نفت و پتروشیمی توسعه داده شده اند تا عیب یابی و رفع گلوگاه ها، بهینه سازی و یکپارچه سازی و شبیه سازی دینامیک انواع فرآیندهای عمومی و خاص فراهم آید

DEM نرم افزارهای محاسباتی ذره گسسته

نرم افزارهای محاسباتی ذره گسسته: این کدها برای شبیه سازی فرآیندهای شامل جریان مواد جامد و جریان های پودری مورد استفاده قرار می گیرند. کدهای مورد استفاده در این شرکت تماما توسط تیم توسعه کد ایجاد شده اند، بنابراین دسترسی کامل برای ایجاد هر گونه تغییر و سفارشی سازی ابزار موجود جهت کاربردهای خاص وجود دارد. کدها موازی سازی شده اند و این امکان را می داند که شبیه سازی فرآیندهای صنعتی ممکن شود.

امکان سنجی

امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک پروژه پیشنهادی است و بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه ریزی شده‌است که روند تصمیم‌گیری را پشتیبانی کند. یک مطالعه امکان سنجی، ارزیابی عملی بودن یک پروژه یا سیستم پیشنهادی است. این شرکت با توان تخصصی فنی و اقتصادی توانایی انجام کلیه مطالعات امکان سنجی مرتبط با صنایع را داراست

تخصص ما

DEM شبیه سازی

شبیه سازی ذرات غیر کروی در مخزن دوار

شبیه سازی فرآیند

HYSYS/ASPEN

PDMS

PRO II/ PROMAX

شبیه سازی تجهیزات

شبیه سازی رفتار ذرات در نوار نقاله حلزونی

کارفرمایان ما

درباره ما

درباره ما

ماموریت ما

ماموریت ما

پیشنهادات

  • پیشنهادات